loading

BIST30 Endeks Varantları
chevron-widget

BIST 30 Endeks Varantları Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlığı Borsa Istanbul’da işlem gören 30 pay senedinden oluşan BIST30 endeksi olan varantlardır.

BIST 30 Endeks Varantlarının Avantajları Nelerdir? plus-solidminus-solid

Yatırımcılara dar alım-satım makası, yüksek likidite ve kaldıraçla BIST 30 endeksinin hareketlerinden yaralanma fırsatı sunar.

BIST 30 Endeks Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

BIST 30 endeksidir. BIST 30 endeksi ile ilgili detaylı bilgi için www.borsaistanbul.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. BIST 30 endeks varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda en yakın vadeli VİOP 30 vadeli kontratını dikkate alınız.

BIST 30 Endeks Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

BIST 30 endeks varantlarının kısa kodlarının ilk 2 harfi “IY”dir.

Kimler BIST 30 Endeks Varantı Almalı? plus-solidminus-solid

BIST 30 endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. BIST 30 endeksinin yükseleceğini düşünen yatırımcılar alım, düşeceğini düşünen yatırımcılar satım varantını tercih etmelidir. Varantları takip etmek için İş Varant sitesinde yer alan “Varant İzleme Ekranı”, simulasyon için “Hesaplama/Analiz” sayfaları kullanılabilir.

BIST 30 Endeks Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

BIST30 endeks varantlarının son işlem günü ilgili varantın itfa tarihidir.

BIST 30 Endeks Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Hesaplaması için kullanılacak Dayanak Varlık Fiyatı Nedir? plus-solidminus-solid

BIST 30 Endeks varantlarının vade sonunda dikkate alınacak uzlaşı değeri, BIST 30 gün sonu kapanış fiyatıdır.

BIST 30 Endeks Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

BIST30 Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan

BIST30 Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Vade sonu BIST30 Endeksi gün sonu kapanış değeri

Varantı Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: BIST30 Endeksi

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,002

Kullanım fiyatı: 6.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 6.100,00

BIST30 Alım varantı uzlaşı değeri: (6.100,00-6.000,00)*0,002 = 0,20 TRY

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: BIST30 Endeksi

Varant tipi: Satım

Çarpan: 0,002

Kullanım fiyatı: 6.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 5.500,00

BIST30 Satım varantı uzlaşı değeri: (6.000,00-5.500,00)* 0,002 = 1,00 TRY

BIST 30 Varantlarının Riskleri Nelerdir? plus-solidminus-solid

BIST 30 endeksinin fiyatında meydana gelen değişiklikler kaldıraç etkisiyle BIST 30 Endeks varantlarına yansımaktadır. Beklentinin ters yönünde bir hareket gerçekleşirse yatırımcının zararı, dayanak varlığın kendisine yatırım yapmasına göre daha fazla olacaktır. Alım varantlarında vade sonunda BIST 30 endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının altında oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur. Satım varantlarındaysa vade sonunda BIST 30 endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının üstünde oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur.

DAX® Varantları
chevron-widget

DAX® Varantı Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlığı DAX® endeksi olan varantlardır. DAX® varantları ile Borsa İstanbul’da DAX® endeksi üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

DAX® Varantlarının Avantajları nelerdir? plus-solidminus-solid

İşvarant, DAX® varantları ile beraber bireysel yatırımcılara yatırımcıların yakından takip ettiği Alman finans piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, DAX® varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

DAX® Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

DAX® varantlarının dayanak varlığı DAX® endeksidir. Vadesonu uzlaşma fiyatları hesaplanırken DAX® endeksi dikkate alınır. DAX® varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda DAX® endeksini dikkate alınız. Dayanak varlık fiyat takibi veri sağlayıcılardan ilgili lisanslar elde ederek yapabilirsiniz.

DAX® Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır? plus-solidminus-solid

DAX® varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. DAX® varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simülasyonlar yapmak için en doğru adres /piyasa-analiz/varant-analiz‘dir.

DAX® Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

DAX® Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte dayanak varlığı çağrıştırması için DX harfleri kullanılmaktadır.

Kimler DAX® Alım veya Satım Varantları Almalı? plus-solidminus-solid

DAX® endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. DAX® endeksinin yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, DAX®endeksinin düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

DAX® Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

DAX® varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. iş günü değerde biten varantlara ödeme yapılır.


T: Son işlem günü – vade sonu tarihi
T+3: Değerde biten varantlara ödeme günü

DAX® Varantları’nın Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır? plus-solidminus-solid

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak uzlaşı değeri, vade tarihindeki DBAG tarafından açıklanan DAX® Endeksi kapanış değeridir. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade sonu tarihindeki TCMB Türk Lirası - Euro satış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

DAX® Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

DAX® Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * EUR/TRY kuru

DAX® Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * EUR/TRY kuru

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Vade sonu DAX® Endeksi kapanış değeri

*Vade sonu TCMB Türk Lirası - Euro satış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: DAX® Endeksi

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,0001

Kullanım fiyatı: 16.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 16.500,00

EUR/TRY kuru: 20,00

DAX® Alım varantı uzlaşı değeri: (16.500,00-16.000,00)*0,0001*20,00 = 1,00 TRY

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: DAX® Endeksi

Varant tipi: Satım

Çarpan: 0,0001

Kullanım fiyatı: 14.500,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 14.250,00

EUR/TRY kuru: 20,00

DAX® Satım varantı uzlaşı değeri: (14.500,00-14.250,00)*0,0001*20,00 = 0,50 TRY

DAX® Varantlarının Riskleri Nelerdir ? plus-solidminus-solid

Dayanak varlık (DAX®) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile DAX® varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse DAX® varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda Dayanak varlık (DAX®) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; DAX® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak varlık (DAX®) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; DAX® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

DAX® Endeksi Yasal Uyarı plus-solidminus-solid

DAX® Endeksi Deutsche Boerse AG tarafından hesaplanıp yayınlanmakta ve "DAX® " terimi Deutsche Boerse AG'nin markası olarak korunmaktadır. Varantlar Deutsche Boerse AG ("Marka Sahibi") tarafından sponsor edilmemekte, satılmamakta veya teşvik edilmemektedir. Marka Sahibi DAX® Endeksi’nin kullanımından elde edilen sonuçlara ve/veya sözü geçen endeksin herhangi bir belirli bir günde herhangi bir zamandaki rakamsal değerine ilişkin açık veya zımni olarak herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Marka Sahibi (ihmal sebebiyle veya sair şekilde) DAX® Endeksindeki herhangi bir hata sebebiyle herhangi bir kişiye karşı sorumlu olmayacaktır ve herhangi bir hataya ilişkin olarak herhangi bir kişiye danışmanlık hizmeti sağlamakla yükümlü olmayacaktır.

DOW JONES® Varantları
chevron-widget

DOW JONES® Varantı Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlığı Dow Jones Industrial Average Endeksi endeksi olan varantlardır. Dow Jones varantları ile Borsa İstanbul’da Dow Jones Industrial Average Endeksi üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

DOW JONES® Varantlarının Avantajları nelerdir? plus-solidminus-solid

İşvarant, Dow Jones® varantları ile beraber bireysel yatırımcılara yatırımcıların yakından takip ettiği ABD finans piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, Dow Jones® varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

DOW JONES® Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

Dow Jones® varantlarının dayanak varlığı Dow Jones® Industrial Average Endeksi endeksidir. Vadesonu uzlaşma fiyatları hesaplanırken Dow Jones® Industrial Average Endeksi kapanış fiyatı dikkate alınır.  Dow Jones® varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda Dow Jones® endeksinin cari fiyatını dikkate alınız.

DOW JONES® Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır? plus-solidminus-solid

Dow Jones® varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. Dow Jones® varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simulasyonlar yapmak için en doğru adres /piyasa-analiz/varant-analiz‘dir.

DOW JONES® Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

Dow Jones® Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte dayanak varlığı çağrıştırması için DJ harfleri kullanılmaktadır.

Kimler DOW JONES® Alım veya Satım Varantları Almalı? plus-solidminus-solid

Dow Jones® endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Dow Jones® endeksinin yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, Dow Jones® endeksinin düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

DOW JONES® Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

Dow Jones® varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. iş günü değerde biten varantlara ödeme yapılır.

T: Son işlem günü – vade sonu tarihi

T+3: Değerde biten varantlara ödeme günü

DOW JONES® Varantlarının Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır? plus-solidminus-solid

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak uzlaşı değeri, vade tarihinde açıklanan Dow Jones® Endeksi kapanış değeridir. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade sonu tarihindeki TCMB Türk Lirası - USD alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

DOW JONES® Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

Dow Jones® Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Dow Jones® Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Vade sonu DOW JONES® Endeksi kapanış değeri

*Vade sonu TCMB Türk Lirası - USD alış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: Dow Jones® Endeksi

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,00005

Kullanım fiyatı: 35.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 35.500,00

USD/TRY kuru: 19,00

Dow Jones® Alım varantı uzlaşı değeri: (35.500,00-35.000,00)*0,00005*19,00  = 0,48 TRY

 

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: Dow Jones® Endeksi

Varant tipi: Satım

Çarpan: 0,00005

Kullanım fiyatı: 34.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 35.000,00

USD/TRY kuru: 19,00

Dow Jones® Satım varantı uzlaşı değeri: (34.000,00-35.000,00)*0,00005*19,00  = 0,00 TRY

DOW JONES® Varantlarının Riskleri Nelerdir ? plus-solidminus-solid

Dayanak varlık (Dow Jones®) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile Dow Jones® varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse Dow Jones®  varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda Dayanak varlık (Dow Jones®) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; Dow Jones® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak varlık (Dow Jones®) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; Dow Jones®  varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

DOW JONES® Endeksi Yasal Uyarı plus-solidminus-solid

S&P500® ve Dow Jones® Industrial Average Endeksi, S&P Dow Jones Indices LLC’nin ve/ veya iştiraklerinin bir ürünüdür ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin kullanımı için lisans edilmiştir.  Copyright © 201[x] S&P Dow Jones Indices LLC., S&P Global, Inc.’in ve/ veya iştiraklerinin bir bölümüdür. Tüm hakları saklıdır. S&P Dow Jones Indices LLC’nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması veya dağıtıma sokulması yasaktır. S&P Dow Jones Indices LLC endekslerinden herhangi bir tanesi için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen www.spdji.com adresini ziyaret ediniz. S&P®, S&P Global’in tescilli ticari markasıdır ve Dow Jones®, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin tescilli ticari markasıdır. S&P Dow Jones Indices LLC’nin, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin, iştiraklerinin veya üçüncü şahıs lisans verenlerinin hiçbiri, herhangi bir endeksin temsil ettiğini belirttiği bir varlık sınıfını veya piyasa sektörünü doğru bir şekilde temsil edebildiğine dair açık veya zımni hiçbir beyan veya  garantide bulunmamaktadır ve S&P Dow Jones Indices LLC’nin, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin, iştiraklerinin veya üçüncü şahıs lisans verenlerinin hiçbiri, herhangi bir endeksteki veya içeriğinde yer alan verilerdeki herhangi bir hata, atlama veya kesintiden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

S&P 500® Varantları
chevron-widget

S&P 500® Varantı Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlığı S&P500® endeksi olan varantlardır. S&P500® varantları ile Borsa İstanbul’da S&P500® endeksi üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

S&P 500® Varantlarının Avantajları nelerdir? plus-solidminus-solid

İşvarant, S&P500® varantları ile beraber bireysel yatırımcılara yatırımcıların yakından takip ettiği ABD finans piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, S&P500® varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

S&P 500® Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

S&P500® varantlarının dayanak varlığı S&P500® endeksidir. Vadesonu uzlaşma fiyatları hesaplanırken S&P500® endeksi kapanış fiyatı dikkate alınır.  S&P500® varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda S&P500® endeksinin cari fiyatını dikkate alınız.

S&P 500® Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır? plus-solidminus-solid

S&P500® varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. S&P500® varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simulasyonlar yapmak için en doğru adres /piyasa-analiz/varant-analiz‘dir.

S&P 500® Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

S&P500® Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte dayanak varlığı çağrıştırması için SP harfleri kullanılmaktadır.

Kimler S&P 500® Alım veya Satım Varantları Almalı? plus-solidminus-solid

S&P500® endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. S&P500® endeksinin yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, S&P500®endeksinin düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

S&P 500® Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

S&P500® varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. iş günü değerde biten varantlara ödeme yapılır.

T: Son işlem günü – vade sonu tarihi

T+3: Değerde biten varantlara ödeme günü

S&P 500® Varantlarının Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır? plus-solidminus-solid

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak uzlaşı değeri, vade tarihinde açıklanan S&P500® Endeksi kapanış değeridir. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade sonu tarihindeki TCMB Türk Lirası - USD alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

S&P 500® Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

S&P500® Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

S&P500® Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Vade sonu S&P500® Endeksi kapanış değeri

*Vade sonu TCMB Türk Lirası - USD alış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: S&P500® Endeksi

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,0005

Kullanım fiyatı: 4.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 4.100,00

USD/TRY kuru: 19,00

S&P500®Alım varantı uzlaşı değeri: (4.100,00-4.000,00)*0,0005*19,00 = 0,95 TRY

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: S&P500® Endeksi

Varant tipi: Satım

Çarpan: 0,0005

Kullanım fiyatı: 4.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 3.900,00

USD/TRY kuru: 19,00

S&P500® Satım varantı uzlaşı değeri: (4.000,00-3.900,00)*0,0005*19,00 = 0,95 TRY

S&P 500® Varantlarının Riskleri Nelerdir ? plus-solidminus-solid

Dayanak varlık (S&P500®) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile S&P500® varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse S&P500® varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda Dayanak varlık (S&P500®) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; S&P500® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak varlık (S&P500®) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; S&P500® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

S&P 500® Endeksi Yasal Uyarı plus-solidminus-solid

S&P500® ve Dow Jones® Industrial Average Endeksi, S&P Dow Jones Indices LLC’nin ve/ veya iştiraklerinin bir ürünüdür ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin kullanımı için lisans edilmiştir.  Copyright © 201[x] S&P Dow Jones Indices LLC., S&P Global, Inc.’in ve/ veya iştiraklerinin bir bölümüdür. Tüm hakları saklıdır. S&P Dow Jones Indices LLC’nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması veya dağıtıma sokulması yasaktır. S&P Dow Jones Indices LLC endekslerinden herhangi bir tanesi için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen www.spdji.com adresini ziyaret ediniz. S&P®, S&P Global’in tescilli ticari markasıdır ve Dow Jones®, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin tescilli ticari markasıdır. S&P Dow Jones Indices LLC’nin, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin, iştiraklerinin veya üçüncü şahıs lisans verenlerinin hiçbiri, herhangi bir endeksin temsil ettiğini belirttiği bir varlık sınıfını veya piyasa sektörünü doğru bir şekilde temsil edebildiğine dair açık veya zımni hiçbir beyan veya  garantide bulunmamaktadır ve S&P Dow Jones Indices LLC’nin, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin, iştiraklerinin veya üçüncü şahıs lisans verenlerinin hiçbiri, herhangi bir endeksteki veya içeriğinde yer alan verilerdeki herhangi bir hata, atlama veya kesintiden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

NASDAQ-100® Varantları
chevron-widget

NASDAQ-100® Varantı Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlığı Nasdaq-100® endeksi olan varantlardır. Nasdaq-100® varantları ile Borsa İstanbul’da Nasdaq-100® endeksi üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

NASDAQ-100® Varantlarının Avantajları nelerdir? plus-solidminus-solid

İşvarant, Nasdaq-100® varantları ile beraber bireysel yatırımcılara yatırımcıların yakından takip ettiği ABD finans piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, Nasdaq-100® varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

NASDAQ-100® Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

Nasdaq-100® varantlarının dayanak varlığı Nasdaq-100® endeksidir. Vadesonu uzlaşma fiyatları hesaplanırken Nasdaq-100® endeksi kapanış fiyatı dikkate alınır. Nasdaq-100® varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda Nasdaq-100® endeksinin cari fiyatını dikkate alınız.

NASDAQ-100® Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır? plus-solidminus-solid

Nasdaq-100® varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. Nasdaq-100® varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simulasyonlar yapmak için en doğru adres /piyasa-analiz/varant-analiz‘dir.

NASDAQ-100® Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

Nasdaq-100® Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte dayanak varlığı çağrıştırması için NA harfleri kullanılmaktadır.

Kimler NASDAQ-100® Alım veya Satım Varantları Almalı? plus-solidminus-solid

Nasdaq-100® endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Nasdaq-100® endeksinin yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, Nasdaq-100® endeksinin düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

NASDAQ-100® Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

Nasdaq-100® varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. iş günü değerde biten varantlara ödeme yapılır.

T: Son işlem günü – vade sonu tarihi

T+3: Değerde biten varantlara ödeme günü

NASDAQ-100® Varantlarının Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır? plus-solidminus-solid

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak uzlaşı değeri, vade tarihinde açıklanan Nasdaq-100® Endeksi kapanış değeridir. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade sonu tarihindeki TCMB Türk Lirası - USD alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

NASDAQ-100® Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

Nasdaq-100® Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Nasdaq-100® Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Vade sonu Nasdaq-100® Endeksi kapanış değeri

*Vade sonu TCMB Türk Lirası - USD alış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: Nasdaq-100® Endeksi

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,0001

Kullanım fiyatı: 12.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 12.500,00

USD/TRY kuru: 19,00

Nasdaq-100® Alım varantı uzlaşı değeri: (12.500,00-12.000,00)*0,0001*19,00 = 0,95 TRY

Varant türü: Endeks

Dayanak varlık: Nasdaq-100® Endeksi

Varant tipi: Satım

Çarpan: 0,0001

Kullanım fiyatı: 10.000,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 9.500,00

USD/TRY kuru: 19,00

Nasdaq-100® Alım varantı uzlaşı değeri: (10.000,00-9.500,00)*0,0001*19,00 = 0,95 TRY

NASDAQ-100® Varantlarının Riskleri Nelerdir ? plus-solidminus-solid

Dayanak varlık (Nasdaq-100®) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile Nasdaq-100® varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse Nasdaq-100® varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda Dayanak varlık (Nasdaq-100®) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; Nasdaq-100® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak varlık (Nasdaq-100®) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; Nasdaq-100® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

NASDAQ-100® Endeksi Yasal Uyarı plus-solidminus-solid

Menkul kıymetler, Nasdaq®, Inc. veya bağlı kuruluşları tarafından desteklenmez, onaylanmaz, satılmaz veya tanıtılmaz (Nasdaq®, bağlı kuruluşlarıyla birlikte "Şirketler" olarak anılır). Şirketler, menkul kıymetlere ilişkin açıklamaların ve açıklamaların yasallığını veya uygunluğunu veya bunların doğruluğunu veya yeterliliğini devretmemiştir. Şirketler, menkul kıymetlerin sahiplerine veya halkın herhangi bir üyesine, genel olarak menkul kıymetlere veya özel olarak Ürün(ler)e yatırım yapmanın tavsiye edilebilirliği veya Nasdaq-100 Endeksi’nin genel borsa performansını izlemek için yeterliliğe sahip olduğuna dair açık veya zımni hiçbir beyan veya  garantide bulunmamaktadır.

Şirketlerin, İş Yatırım (“Lisans Sahibi”) ile tek ilişkisi, Nasdaq® ve Şirketlerin belirli ticari unvanlarının lisanslanması ve Lisans Sahibine veya menkul kıymetlere bakılmaksızın Nasdaq tarafından belirlenen, oluşturulan ve hesaplanan Nasdaq-100®'ün kullanımıdır. Nasdaq’ın, Nasdaq-100 Endeksini belirlerken, oluştururken veya hesaplarken Lisans Sahibinin veya menkul kıymetlerin sahiplerinin ihtiyaçlarını dikkate alma yükümlülüğü yoktur. Şirketlerin, ihraç edilecek Ürün(ler)in zamanlamasının, fiyatlarının veya miktarlarının belirlenmesinden veya menkul kıymetlerin nakde çevrileceği denklemin belirlenmesinden veya hesaplanmasından sorumlu değildir ve bunlara dahil olmamıştır. Şirketlerin, menkul kıymetlerin idaresi, pazarlanması veya alım-satımı ile bağlantılı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

Nasdaq®, Nasdaq-100 Endeksi®,  NDX® ve Nasdaq-100® , Nasdaq, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve İş Yatırım Menkul Değerler tarafından kullanımı için lisans verilmiştir. Ürün(ler), yasallıkları veya uygunlukları konusunda Şirketler tarafından görüş açıklanmamaktaıdır. Menkul kıymetler, Şirketler tarafından ihraç edilmez, onaylanmaz, satılmaz veya tanıtılmaz. ŞİRKETLER ÜRÜNLERLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

Pay Varantları
chevron-widget

Pay Varantları Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak Varlığı Pay olan varantlardır.

Pay Varantlarının Avantajları Nelerdir? plus-solidminus-solid

Pay varantları yatırımcılara kaldıraçlı işlem yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi pay varantlarının avantajları arasında yer alır.İş Varant tarafından sağlanan yüksek likidite ve geniş ürün yelpazesi, pay varantlarında kolaylıkla işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

Pay Varantlarının Riskleri Nelerdir? plus-solidminus-solid

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

Pay Varantlarının Vade Sonu Uzlaşma Hesaplaması İçin Kullanılacak Dayanak Varlık Fiyatı Nedir? plus-solidminus-solid

Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde ilgili pay senedinin BİST' te seans sonu kapanış fiyatıdır.

Pay Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

Pay Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan

Pay Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Vade sonu ilgili pay senedinin BIST’te gün sonu kapanış değeri

Varantı Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Pay

Dayanak varlık: Pay senedi

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,10

Kullanım fiyatı: 100,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 120,00

Pay Alım varantı uzlaşı değeri: (120,00-100,00)*0,10 = 0,20 TRY

Varant türü: Pay

Dayanak varlık: Pay senedi

Varant tipi: Satım

Çarpan: 1,00

Kullanım fiyatı: 15,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 14,50

Pay Alım varantı uzlaşı değeri: (15,00-14,50)*1,00 = 0,50 TRY

Kimler Pay Varantıları Satın Almalı? plus-solidminus-solid

Pay varantları ilgili dayanak varlık üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan yatırımcılar için uygundur. İlgili dayanak varlığın yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

Pay Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

Pay Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.
T: Son İşlem Günü (Vade Sonu Tarihi)
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

EUR/USD Varantları
chevron-widget

EUR/USD Varantı Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak Varlıgı EUR/USD olan varantlardır.

EUR/USD Varantlarının Avantajları Nelerdir? plus-solidminus-solid

İşVarant, EUR/USD varantlarında sağladığı yüksek likidite ve geniş yelpaze ile yatırımcılara kolaylıkla işlem yapma olanağı sunmaktadır.
Varantlar doğası gereği kaldıraçlı ürünler olduklarından müşteriler düşük yatırımlarla büyük nominal değerler üzerinden yatırım yapma şansı yakalarlar.
EUR/USD varantları portföyünü Dolar yada Euro üzerinden değerlendiren yatırımcılar için kur değişimlerinden korunma sağlarlar.
Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi EUR/USD varantlarının avantajları arasında yer alır.

EUR/USD Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

EUR/USD varantlarının dayanak varlığı EUR/USD paritesidir.

EUR/USD Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

EUR/USD Varantların kısa kodlarının ilk iki harfi "EX"'tir.

Kimler EUR/USD Varantları Satın Almalı? plus-solidminus-solid

EUR/USD varantları EUR/USD paritesi üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan yatırımcılar için uygundur. Paritenin yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

EUR/USD Varantlarının Vade Sonu Dayanak Uzlaşma Fiyatı Nedir? plus-solidminus-solid

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak gösterge uzlaşı fiyatı, vade tarihinde TCMB tarafından saat 15:30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki Euro - Amerikan Doları çapraz kurudur . Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

EUR/USD Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

EUR/USD Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihinden bir önceki iş günüdür. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.

T-1: Son İşlem Günü
T: Vade Sonu Tarihi
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

EUR/USD Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

EUR/USD Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

EUR/USD Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ise ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Vade tarihinde TCMB tarafından saat 15:30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki Euro - Amerikan Doları çapraz kuru

*Vade sonu 15:30 TCMB Türk Lirası - USD alış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: EUR/USD

Dayanak varlık: EUR/USD

Varant tipi: Alım

Çarpan: 1,00

Kullanım fiyatı: 1,10

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 1,07

USD/TRY kuru: 19,00

EUR/USD Alım varantı uzlaşı değeri: (1,10-1,07)*1,00* 19,00= 0,57 TRY

Varant türü: EUR/USD

Dayanak varlık: EUR/USD

Varant tipi: Satım

Çarpan: 1,00

Kullanım fiyatı: 1,04

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 1,00

USD/TRY kuru: 19,00

EUR/USD Satım varantı uzlaşı değeri: (1,04-1,00)*1,00* 19,00= 0,76 TRY

EUR/USD Varantlarının Riskleri Nelerdir? plus-solidminus-solid

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.
Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

Altın Varantları
chevron-widget

Altın Varantları Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlığı Ons Altın (XAUUSD) olan varantlardır. Veri sağlayıcı terminalde dayanak varlığı XAUUSD koduyla takip edebilirsiniz. Ons Altın üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur.

Altın Varantlarının Avantajları Nelerdir? plus-solidminus-solid

Altın varantlarında Dolar/TL Kuru 1 Dolar=1 TL şeklinde sabitlenerek yatırımcıların Dolar/TL kuru değişimlerinden etkilenmesinin önüne geçilir. Bu nedenle Altın varantlarını alan yatırımcıların sadece Ons Altın fiyatını takip etmesi yeterlidir. Bu, Altın varantlarının diğer altın üzerine geliştirilmiş kaldıraçlı ürünlere göre en önemli üstünlüğüdür.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç ile Altın Varantları altın üzerine beklentisi olan yatırımcılar için önemli bir alternatiftir.

Kimler Altın Varantları Almalı? plus-solidminus-solid

Altın ons fiyatı üzerine beklentisi olan ve portföyünün değerini TL bazında ölçen yatırımcılar için uygundur. Alım varantı alan yatırımcı altının dolar bazındaki değer artışından, satım varantı alan yatırımcı ise altının dolar bazındaki değer düşüşünden TL getirisi elde etmeyi hedefler.

Altın Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir? plus-solidminus-solid

Altın varantların itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü Bloomberg BFIX ekranında XAUUSD kuru için Borsa İstanbul pay piyasası süreli işlem kapanış saatinde sabitlenen ortalamadır(mid). Vade Sonu Uzlaşma Fiyatıdır. Dayanak gösterge vade sonu uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark, çarpan ile çarpılır, elde edilen değer Türk Lirası olarak yatırımcıya Nakit Uzlaşı sonucunda ödenir.

Bir Alım Varantının kullanım fiyatı 1.700$ ve çarpanı 0,01 iken vade sonu uzlaşı değeri 1.750$ olarak gerçekleşmişse Yatırımcıya ödenecek toplam tutar 0,50 TL olacaktır.[ (1.750-1.700)*0,01)=0,50]

Altın Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

Kısa kodu AL ile başlayan varantlar Altın varantlarıdır.

Altın Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

Altın Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan

Altın Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ise ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Bloomberg BFIX ekranında XAUUSD kuru için Borsa İstanbul pay piyasası süreli işlem kapanış saatinde sabitlenen ortalama(mid)

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Altın

Dayanak varlık: XAU/USD

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,01

Kullanım fiyatı: 1850,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 1900,00

Altın Alım varantı uzlaşı değeri: (1900,00-1850,00)*0,01= 0,50 TRY

Varant türü: Altın

Dayanak varlık: XAU/USD

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,01

Kullanım fiyatı: 1700,00

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 1650,00

Altın Satım varantı uzlaşı değeri: (1700,00-1650,00)*0,01= 0,50 TRY

Petrol Varantları
chevron-widget

Petrol Varantları Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlığı Brent Petrol olan varantlardır. Petrol varantları ile beraber Borsa İstanbul’da brent petrol üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

Petrol Varantlarının Avantajları nelerdir? plus-solidminus-solid

Petrol fiyatlarında izlenen sert hareketlilik sadece küresel ekonomiyi değil bireysel yatırımcıların portföylerini de etkilemektedir. İşvarant, Petrol varantları ile beraber bireysel yatırımcılara petrol piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor. Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, Petrol varantlarının yatırımcılar için önemli bir alternatif yatırım aracı olmasını sağlıyor.

Petrol Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

Petrol varantlarının dayanak varlığı ilgili vadeli ICE Brent Petrol kontratıdır. Dayanak varlık fiyat takibi data sağlayıcılardan ilgilli lisanslar elde edilerek yapılabilir.

Petrol Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır? plus-solidminus-solid

Petrol varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. Petrol varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simülasyonlar yapmak için en doğru adres /hesaplama-analiz.aspx ‘dir.

Petrol Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

Petrol Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte petrol varantlarını çağrıştırabilmek için PP harfleri kullanılmaktadır.

Kimler Petrol Alım veya Satım Varantları Almalı? plus-solidminus-solid

Brent petrol fiyatı üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Brent Petrol fiyatlarının yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, Brent Petrol fiyatlarının düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

Petrol Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

Petrol varantlarının son işlem günü vadesonu tarihidir.

Petrol Varantlarının Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır? plus-solidminus-solid

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak gösterge uzlaşı değeri, vade tarihinde ICE Futures Europe – Commodities borsasında işlem gören ilgili ICE Brent Petrol vadeli işlem sözleşmesinin uzlaşı fiyatıdır. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Petrol Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

Brent Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Brent Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ise ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: ICE Futures Europe – Commodities borsasında işlem gören ilgili ICE Brent Petrol vadeli işlem sözleşmesi uzlaşı fiyatı

*Vade sonu TCMB Türk Lirası - USD alış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Brent

Dayanak varlık: İlgili vadeli ICE Brent Petrol vadeli işlem sözleşmesi

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,01

Kullanım fiyatı: 80,00 $

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 77,00 $

USD/TRY kuru: 19,00

Brent Alım varantı uzlaşı değeri: (80,00-77,00)*0,01*19,00 = 0,57 TRY

Varant türü: Brent

Dayanak varlık: İlgili vadeli ICE Brent Petrol vadeli işlem sözleşmesi

Varant tipi: Satım

Çarpan: 0,01

Kullanım fiyatı: 70,00 $

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 80,00 $

USD/TRY kuru: 19,00

Brent Satım varantı uzlaşı değeri: (70,00-80,00)*0,01*19,00 = 0,00 TRY

Petrol Varantlarının Riskleri Nelerdir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlık (BRENT) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile petrol varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse petrol varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vadesonunda Dayanak varlık (BRENT) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; petrol varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vadesonunda Dayanak varlık (BRENT) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; petrol varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

Gümüş Varantları
chevron-widget

Gümüş Varantları Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak varlığı Ons Gümüş (XAGUSD) olan varantlardır. Veri sağlayıcı terminalde dayanak varlığı XAGUSD koduyla takip edebilirsiniz. Ons Gümüş üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur.

Kısa kodu AG ile başlayan varantlar Gümüş varantıdır.

Kimler Gümüş Varantı Almalı ve Avantajları Nelerdir ? plus-solidminus-solid

Gümüş ons fiyatı üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. İşVarant, Gümüş varantlarında sağladığı yüksek likidite ve dar alım satım makası ile yatırımcılara kolaylıkla işlem yapma olanağı sunmaktadır.

Varantlar doğası gereği kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar düşük yatırımlarla büyük nominal değerler üzerinden yatırım yapma şansı yakalarlar.

Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi Gümüş varantlarının avantajları arasında yer alır.

Gümüş Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

Gümüş Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte gümüş varantlarını çağrıştırabilmek için AG harfleri kullanılmaktadır.

Gümüş Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir? plus-solidminus-solid

Gümüş varantların itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü Bloomberg BFIX ekranında XAGUSD kuru için Borsa İstanbul pay piyasası süreli işlem kapanış saatinde sabitlenen ortalamadır(mid).

Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Gümüş Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

Gümüş Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Gümüş Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ise ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: Bloomberg BFIX ekranında XAGUSD kuru için Borsa İstanbul pay piyasası süreli işlem kapanış saatinde sabitlenen ortalama(mid)

*Vade sonu TCMB Türk Lirası - USD alış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Gümüş

Dayanak varlık: XAG/USD

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,05

Kullanım fiyatı: 22,00 $

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 22,50 $

USD/TRY kuru: 19,00

Gümüş Alım varantı uzlaşı değeri: (22,50-22,00)*0,05*19,00 = 0,48 TRY

Varant türü: Gümüş

Dayanak varlık: XAG/USD

Varant tipi: Satım

Çarpan: 0,05

Kullanım fiyatı: 18,00 $

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 17,00 $

USD/TRY kuru: 19,00

Gümüş Satım varantı uzlaşı değeri: (18,00-17,00)*0,05*19,00 = 0,95 TRY

Gümüş Varantlarının Riskleri Nelerdir? plus-solidminus-solid

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.
Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

Pamuk Varantları
chevron-widget

Pamuk Varantları Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak göstergesi ICE – Futures US Commodities Borsası’nda işlem gören Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmedir. Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmeleri CENT/LIBRE cinsinden gösterilmektedir.

Pamuk Varantlarının Avantajları Nelerdir? plus-solidminus-solid

Yatırımcılara dar alım-satım makası, yüksek likidite ve kaldıraç sayesinde global pamuk fiyatlarındaki  hareketlerden yaralanma fırsatı sunar. Ayrıca, Pamuk Varantlarına yatırım yapmak için herhangi bir başlangıç teminatı verilmesine gerek yoktur ve yatırımcılar hem düşüş hem yükseliş yönünde pozisyon alabilirler.

Pamuk Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak göstergesi ICE – Futures US Commodities Borsası’nda işlem gören ilgili Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesidir. (Vadeli Pamuk No.2 (CENT/LIBRE)).

Pamuk Varantlarının Dayanak Varlığı Nereden Takip Edilebilir? plus-solidminus-solid

Varantın takip ettiği ilgili vadeli kontrat ismine https://www.isvarant.com/piyasa-analiz/varant-analiz sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://www.theice.com/products/254/Cotton-No-2-Futures/data?marketId=5460932 Sayfasından ICE–Futures US Commodities Borsası’nda işlem gören Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesi fiyatlarını gecikmeli olarak takip edebilirsiniz. Bu değerler Cent/Libre cinsindedir.

Matriks veri terminalinde ilgili lisansları elde ederek dayanak varlık fiyatını takip edebilirsiniz.

Kimler Pamuk Alım veya Satım Varantları Almalı? plus-solidminus-solid

Pamuk fiyatları üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Pamuk fiyatlarının yükseleceğini düşünen yatırımcılar alım, düşeceğini düşünen yatırımcılar satım varantını tercih etmelidir. Sitemizde yer alan “Varant Seçer Ekranı”, yatırım stratejinize uygun varantı seçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Ayrıca, Varantları takip etmek için İş Varant sitesinde yer alan “Varant İzleme Ekranı” ve simülasyon için “Varant Analiz” sayfalarını da kullanılabilirsiniz.

Pamuk Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

Pamuk Varantlarının kısa kodlarında ilk iki harfte pamuk varantlarını çağrıştırabilmek için CT harfleri kullanılmaktadır.

Pamuk Varantlarında Nasıl İşlem Yapılır? plus-solidminus-solid

Pamuk Varantları Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir. Pay piyasasının sürekli müzayede seansının açık olduğu sürece PamukVarantları pay senedi gibi alınıp satılabilir. Yatırımcılar, yatırım kuruluşları ya da bankalar nezdinde bulunan hesapları üzerinden varant risk bildirim formunu imzaladıktan sonra Pamuk Varantlarında işlem yapabilirler.

Pamuk Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

Pamuk varantlarının son işlem günü ilgili varantın itfa tarihidir.

Pamuk Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir? plus-solidminus-solid

Varantın vadesinde dikkate alınacak Dayanak Gösterge Uzlaşı Değeri, vade tarihinde ICE Futures U.S – Commodities borsasında işlem gören ilgili ICE Pamuk No.2  Vadeli İşlem Sözleşmesi’nin uzlaşı fiyatıdır.

İlgili vadedeki Pamuk No.2 Vadeli  İşlem Sözleşmesinin fiyatı ICE Futures US – Commodities Borsası tarafından Cent/Libre cinsinden açıklanmaktadır.

Pamuk Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

Pamuk Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru * 0,01

Pamuk Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru *0,01

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ise ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: vade tarihinde ICE Futures U.S – Commodities borsasında işlem gören ilgili ICE Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesi uzlaşı fiyatı

*Vade sonu TCMB Türk Lirası - USD alış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Pamuk

Dayanak varlık: İlgili vadeli ICE Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesi (Cent/libre)

Varant tipi: Alım

Çarpan: 1,00

Kullanım fiyatı: 90,00 Cent

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 95,00 Cent

USD/TRY kuru: 19,00

Pamuk Alım varantı uzlaşı değeri: (95,00-90,00)*1,00*19,00 *0,01 = 0,95 TRY

Varant türü: Pamuk

Dayanak varlık: İlgili vadeli ICE Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesi (Cent/libre)

Varant tipi: Satım

Çarpan: 1,00

Kullanım fiyatı: 90,00 Cent

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 85,00 Cent

USD/TRY kuru: 19,00

Pamuk Satım varantı uzlaşı değeri: (90,00-85,00)*1,00*19,00 *0,01 = 0,95 TRY

Pamuk Varantlarının Riskleri Nelerdir? plus-solidminus-solid

Global pamuk fiyatlarında meydana gelen değişiklikler kaldıraç etkisiyle Pamuk varantlarına yansımaktadır. Beklentinin ters yönünde bir hareket gerçekleşirse yatırımcının zararı, dayanak varlığın kendisine yatırım yapmasına göre daha fazla olacaktır. Alım varantlarında vade sonunda Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı varantın kullanım fiyatının altında oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı varantın kullanım fiyatının üzerinde oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur.

Bakır Varantları
chevron-widget

Bakır Varantları Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak göstergesi CME COMEX Borsası’nda işlem gören ilgili Bakır Vadeli İşlem Sözleşmesidir. Bakır Vadeli İşlem Sözleşmeleri USD/Libre cinsinden gösterilmektedir.

Bakır Varantlarının Avantajları Nedir? plus-solidminus-solid

Yatırımcılara dar alım-satım makası, yüksek likidite ve kaldıraç sayesinde global bakır fiyatlarındaki hareketlerden yaralanma fırsatı sunar. Ayrıca, Bakır Varantlarına yatırım yapmak için herhangi bir başlangıç teminatı verilmesine gerek yoktur ve yatırımcılar hem düşüş hem yükseliş yönünde pozisyon alabilirler.

Bakır Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir? plus-solidminus-solid

Dayanak göstergesi CME COMEX Borsası’nda işlem gören ilgili Bakır Vadeli İşlem Sözleşmesidir.

Bakır Varantlarının Dayanak Varlığı Nereden Takip Edilebilir? plus-solidminus-solid

Varantın takip ettiği ilgili vadeli kontrat ismine https://www.isvarant.com/piyasa-analiz/varant-analiz sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://www.cmegroup.com/markets/metals/base/copper.quotes.html#venue=globex sayfasından CME COMEX Borsası’nda işlem gören Bakır Vadeli İşlem Sözleşmesi fiyatlarını takip edebilirsiniz.

Matriks veri terminalinde ilgili lisansları elde ederek dayanak varlık fiyatını takip edebilirsiniz.

Kimler Bakır Varantı Almalı? plus-solidminus-solid

Bakır fiyatları üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Bakır fiyatlarının yükseleceğini düşünen yatırımcılar alım, düşeceğini düşünen yatırımcılar satım varantını tercih etmelidir.

Bakır Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız? plus-solidminus-solid

Bakır Varantlarının kısa kodlarında ilk iki harfte Bakır varantlarını çağrıştırabilmek için CU harfleri kullanılmaktadır.

Bakır Varantlarının Son İşlem Günü Nedir? plus-solidminus-solid

Bakır varantlarının son işlem günü ilgili varantın itfa tarihidir.

Bakır Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir? plus-solidminus-solid

Varantın vadesinde dikkate alınacak Dayanak Gösterge Uzlaşı Değeri, vade tarihinde CME COMEX Borsası’nda işlem gören ilgili Bakır Vadeli İşlem Sözleşmesi uzlaşı fiyatıdır.

Bakır Varantlarının Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz? plus-solidminus-solid

Alım varantlarının karla itfa olması için dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Satım varantlarının karla itfa olması için ise dayanak varlık uzlaşı fiyatının, varant kullanım fiyatının altında olması gerekmektedir.

Bakır Alım varantı uzlaşı değeri: (Dayanak uzlaşı fiyatı - Kullanım fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Bakır Satım varantı uzlaşı değeri: (Kullanım fiyatı - Dayanak uzlaşı fiyatı) * Çarpan * USD/TRY kuru

Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle (karsız) itfa olur. Karla biten varantlarda ise ilgili uzlaşı tutarı itfa tarihinden sonra T+3 sürede yatırımcılara ödenir.

*Dayanak uzlaşı fiyatı: CME COMEX Borsası’nda işlem gören ilgili Bakır Vadeli İşlem Sözleşmesi uzlaşı fiyatıdır

*Vade sonu TCMB Türk Lirası - USD alış kuru

Varant Uzlaşı Değeri Hesaplaması Örneği:

Varant türü: Bakır

Dayanak varlık: Bakır ilgili vadeli işlem sözleşmesi

Varant tipi: Alım

Çarpan: 0,2

Kullanım fiyatı: 3,70 $

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 3,80 $

USD/TRY kuru: 30,00

Bakır Alım varantı uzlaşı değeri: (3,80-3,70) *0,2 *30,00 = 0,60 TRY

Varant türü: Bakır

Dayanak varlık: Bakır ilgili vadeli işlem sözleşmesi

Varant tipi: Satım

Çarpan: 0,2

Kullanım fiyatı: 3,60 $

Dayanak varlık uzlaşı fiyatı: 3,40 $

USD/TRY kuru: 30,00

Bakır Satım varantı uzlaşı değeri: (3,60-3,40) *0,2* 30,00 = 1,20 TRY

Bakır Varantlarının Riskleri Nelerdir? plus-solidminus-solid

Global Bakır fiyatlarında meydana gelen değişiklikler kaldıraç etkisiyle Bakır varantlarına yansımaktadır. Beklentinin ters yönünde bir hareket gerçekleşirse yatırımcının zararı, dayanak varlığın kendisine yatırım yapmasına göre daha fazla olacaktır. Alım varantlarında vade sonunda Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı varantın kullanım fiyatının altında oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı varantın kullanım fiyatının üzerinde oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur.

Bakır varantları Yasal Uyarı plus-solidminus-solid

CME Group piyasa verileri, belirli İş Yatırım ("Lisans Sahibi") ürünleri için bilgi kaynağı olarak lisans altında kullanılır.CME Group’un Lisans Sahibi ürünleri ve hizmetleri ile başka bir bağlantısı yoktur ve Lisans Sahibi ürünlerine veya hizmetlerine sponsorluk, tavsiye, öneri veya tanıtım yapmaz. CME Group’un Lisans Sahibi ürünleri ve hizmetleri ile ilgili hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu yoktur.CME Group, Lisans Sahibine lisanslanan herhangi bir piyasa verisinin doğruluğunu ve/veya eksiksiz olduğunu garanti etmez ve bundaki herhangi bir hata, eksiklik veya kesinti için hiçbir sorumluluk taşımaz.CME Group ve Lisans Sahibi arasındaki herhangi bir anlaşma veya düzenlemenin üçüncü taraf hak sahipleri yoktur.

;
;
;