BIST30 Endeks Varantları

BIST 30 Endeks Varantları Nedir?

Dayanak varlığı Borsa Istanbul’da işlem gören 30 pay senedinden oluşan BIST30 endeksi olan varantlardır.

BIST 30 Endeks Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Yatırımcılara dar alım-satım makası, yüksek likidite ve kaldıraçla BIST 30 endeksinin hareketlerinden yaralanma fırsatı sunar.

BIST 30 Endeks Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

BIST 30 endeksidir. BIST 30 endeksi ile ilgili detaylı bilgi için www.borsaistanbul.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. BIST 30 endeks varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda en yakın vadeli VİOP 30 vadeli kontratını dikkate alınız.

BIST 30 Endeks Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?

BIST 30 endeks varantlarının kısa kodlarının ilk 2 harfi “IY”dir.

Kimler BIST 30 Endeks Varantı Almalı?

BIST 30 endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. BIST 30 endeksinin yükseleceğini düşünen yatırımcılar alım, düşeceğini düşünen yatırımcılar satım varantını tercih etmelidir. Varantları takip etmek için İş Varant sitesinde yer alan “Varant İzleme Ekranı”, simulasyon için “Hesaplama/Analiz” sayfaları kullanılabilir.

BIST 30 Endeks Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

BIST30 endeks varantlarının son işlem günü ilgili varantın itfa tarihidir.

BIST 30 Endeks Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Hesaplaması için kullanılacak Dayanak Varlık Fiyatı Nedir?

BIST 30 Endeks varantlarının vade sonunda dikkate alınacak uzlaşı değeri, BIST 30 gün sonu kapanış fiyatıdır.

BIST 30 Endeks Varantlarının Vade Sonu Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Endeks alım varantlarında itfa fiyatı, BİST30 endeksinin kapanış değerinden kullanım fiyatının çıkarılması ve akabinde çarpanla(0,01) çarpılmasıyla bulunur. Varantın itfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.

BIST 30 Endeks Alım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 1000
Varant Çarpanı : 0,01
Vade Sonu BİST30 Değeri : 1020
Yatırımcıya ödenecek toplam tutar : (1020-1000)*0,01 = 0.2 TRY
*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.
Endeks satım varantlarında itfa fiyatı, kullanım fiyatından BİST30 endeksinin kapanış değerinin çıkarılması ve akabinde çarpanla(0,01) çarpılmasıyla bulunur. İtfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.
BIST 30 Endeks Satım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 1000
Varant Çarpanı : 0,01
Vade Sonu BİST30 Değeri: 980
Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: (1000-980)*0,01 = 0.2 TRY
*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.

BIST 30 Varantlarının Riskleri Nelerdir?

BIST 30 endeksinin fiyatında meydana gelen değişiklikler kaldıraç etkisiyle BIST 30 Endeks varantlarına yansımaktadır. Beklentinin ters yönünde bir hareket gerçekleşirse yatırımcının zararı, dayanak varlığın kendisine yatırım yapmasına göre daha fazla olacaktır. Alım varantlarında vade sonunda BIST 30 endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının altında oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur. Satım varantlarındaysa vade sonunda BIST 30 endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının üstünde oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur.

DAX® Varantları

DAX® Varantı Nedir?

Dayanak varlığı DAX® endeksi olan varantlardır. DAX® varantları ile Borsa İstanbul’da DAX® endeksi üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

DAX® Varantları’nın Avantajları nelerdir?

İşvarant, DAX® varantları ile beraber bireysel yatırımcılara yatırımcıların yakından takip ettiği Alman finans piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, DAX® varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

DAX® Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

DAX® varantlarının dayanak varlığı DAX® endeksidir. Vadesonu uzlaşma fiyatları hesaplanırken DAX® endeksi dikkate alınır. DAX® varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda DAX® endeksini dikkate alınız. Dayanak varlık fiyat takibi veri sağlayıcılardan ilgili lisanslar elde ederek yapabilirsiniz.

DAX® Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır?

DAX® varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. DAX® varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simülasyonlar yapmak için en doğru adres /piyasa-analiz/varant-analiz‘dir.

DAX® Varantları’nı Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?

DAX® Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte dayanak varlığı çağrıştırması için DX harfleri kullanılmaktadır.

Kimler DAX® Alım veya Satım Varantları Almalı?

DAX® endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. DAX® endeksinin yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, DAX®endeksinin düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

DAX® Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

DAX® varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. iş günü değerde biten varantlara ödeme yapılır.


T: Son işlem günü – vade sonu tarihi
T+3: Değerde biten varantlara ödeme günü

DAX® Varantları’nın Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak uzlaşı değeri, vade tarihindeki DBAG tarafından açıklanan DAX® Endeksi kapanış değeridir. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade sonu tarihindeki TCMB Türk Lirası - Euro satış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

DAX® Varantları’nın Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?

Örnek 1:

Bir DAX® Alım Varantının,


Kullanım Fiyatı: 10.000 €


Varantın Çarpanı: 0,001


Uzlaşı Türü: Nakdi Uzlaşı


Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 12.000 €

Vade Sonu Euro / TL: 3,0600 (TCMB Türk Lirası – Euro satış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 6,12 TL [ (12000-10000)*0,001*3,06=6,12]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Örnek2:

Bir DAX® Satım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 9.000 €

Varantın Çarpanı: 0,001

Uzlaşı Türü: Nakdi Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 8.000 €

Vade Sonu Dolar / TL: 3,0600 (TCMB Türk Lirası – Euro satış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 3,06 TL [ (9000 - 8000)*0,001*3,06=3,06]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

DAX® Varantlarının Riskleri Nelerdir ?

Dayanak varlık (DAX®) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile DAX® varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse DAX® varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda Dayanak varlık (DAX®) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; DAX® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak varlık (DAX®) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; DAX® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

DAX® Endeksi Yasal Uyarı

DAX® Endeksi Deutsche Boerse AG tarafından hesaplanıp yayınlanmakta ve "DAX® " terimi Deutsche Boerse AG'nin markası olarak korunmaktadır. Varantlar Deutsche Boerse AG ("Marka Sahibi") tarafından sponsor edilmemekte, satılmamakta veya teşvik edilmemektedir. Marka Sahibi DAX® Endeksi’nin kullanımından elde edilen sonuçlara ve/veya sözü geçen endeksin herhangi bir belirli bir günde herhangi bir zamandaki rakamsal değerine ilişkin açık veya zımni olarak herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Marka Sahibi (ihmal sebebiyle veya sair şekilde) DAX® Endeksindeki herhangi bir hata sebebiyle herhangi bir kişiye karşı sorumlu olmayacaktır ve herhangi bir hataya ilişkin olarak herhangi bir kişiye danışmanlık hizmeti sağlamakla yükümlü olmayacaktır.

DOW JONES® Varantları

DOW JONES® Varantı Nedir?

Dayanak varlığı Dow Jones Industrial Average Endeksi endeksi olan varantlardır. Dow Jones varantları ile Borsa İstanbul’da Dow Jones Industrial Average Endeksi üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

DOW JONES® Varantları’nın Avantajları nelerdir?

İşvarant, Dow Jones® varantları ile beraber bireysel yatırımcılara yatırımcıların yakından takip ettiği ABD finans piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, Dow Jones® varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

DOW JONES® Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

Dow Jones® varantlarının dayanak varlığı Dow Jones® Industrial Average Endeksi endeksidir. Vadesonu uzlaşma fiyatları hesaplanırken Dow Jones® Industrial Average Endeksi kapanış fiyatı dikkate alınır.  Dow Jones® varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda Dow Jones® endeksinin cari fiyatını dikkate alınız.

DOW JONES® Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır?

Dow Jones® varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. Dow Jones® varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simulasyonlar yapmak için en doğru adres /piyasa-analiz/varant-analiz‘dir.

DOW JONES® Varantları’nı Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?

Dow Jones® Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte dayanak varlığı çağrıştırması için DJ harfleri kullanılmaktadır.

Kimler DOW JONES® Alım veya Satım Varantları Almalı?

Dow Jones® endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Dow Jones® endeksinin yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, Dow Jones® endeksinin düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

DOW JONES® Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

Dow Jones® varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. iş günü değerde biten varantlara ödeme yapılır.

T: Son işlem günü – vade sonu tarihi

T+3: Değerde biten varantlara ödeme günü

DOW JONES® Varantları’nın Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak uzlaşı değeri, vade tarihinde açıklanan Dow Jones® Endeksi kapanış değeridir. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade sonu tarihindeki TCMB Türk Lirası - USD alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

DOW JONES® Varantları’nın Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?

Örnek 1:

Bir Dow Jones®  Alım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 30.000 $

Varantın Çarpanı: 0,00005

Uzlaşı Türü: Nakdi Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 31.000 $

Vade Sonu USD / TL: 7,1000 (TCMB Türk Lirası – USD alış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 0,35 TL [ (31000-30000)*0,00005*7,10=0,35]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.Örnek2:

Bir Dow Jones®  Satım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 28.000 $

Varantın Çarpanı: 0,00005

Uzlaşı Türü: Nakdi Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 27.600 $

Vade Sonu Dolar / TL: 7,1000 (TCMB Türk Lirası – USD alış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 0,14 TL [ (28000 - 27600)*0,00005*7,10=0,14]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

DOW JONES® Varantlarının Riskleri Nelerdir ?

Dayanak varlık (Dow Jones®) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile Dow Jones® varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse Dow Jones®  varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda Dayanak varlık (Dow Jones®) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; Dow Jones® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak varlık (Dow Jones®) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; Dow Jones®  varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

DOW JONES® Endeksi Yasal Uyarı

S&P500® ve Dow Jones® Industrial Average Endeksi, S&P Dow Jones Indices LLC’nin ve/ veya iştiraklerinin bir ürünüdür ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin kullanımı için lisans edilmiştir.  Copyright © 201[x] S&P Dow Jones Indices LLC., S&P Global, Inc.’in ve/ veya iştiraklerinin bir bölümüdür. Tüm hakları saklıdır. S&P Dow Jones Indices LLC’nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması veya dağıtıma sokulması yasaktır. S&P Dow Jones Indices LLC endekslerinden herhangi bir tanesi için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen www.spdji.com adresini ziyaret ediniz. S&P®, S&P Global’in tescilli ticari markasıdır ve Dow Jones®, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin tescilli ticari markasıdır. S&P Dow Jones Indices LLC’nin, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin, iştiraklerinin veya üçüncü şahıs lisans verenlerinin hiçbiri, herhangi bir endeksin temsil ettiğini belirttiği bir varlık sınıfını veya piyasa sektörünü doğru bir şekilde temsil edebildiğine dair açık veya zımni hiçbir beyan veya  garantide bulunmamaktadır ve S&P Dow Jones Indices LLC’nin, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin, iştiraklerinin veya üçüncü şahıs lisans verenlerinin hiçbiri, herhangi bir endeksteki veya içeriğinde yer alan verilerdeki herhangi bir hata, atlama veya kesintiden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

S&P 500® Varantları

S&P 500® Varantı Nedir?

Dayanak varlığı S&P500® endeksi olan varantlardır. S&P500® varantları ile Borsa İstanbul’da S&P500® endeksi üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

S&P 500® Varantları’nın Avantajları nelerdir?

İşvarant, S&P500® varantları ile beraber bireysel yatırımcılara yatırımcıların yakından takip ettiği ABD finans piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, S&P500® varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

S&P 500® Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

S&P500® varantlarının dayanak varlığı S&P500® endeksidir. Vadesonu uzlaşma fiyatları hesaplanırken S&P500® endeksi kapanış fiyatı dikkate alınır.  S&P500® varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda S&P500® endeksinin cari fiyatını dikkate alınız.

S&P 500® Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır?

S&P500® varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. S&P500® varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simulasyonlar yapmak için en doğru adres /piyasa-analiz/varant-analiz‘dir.

S&P 500® Varantları’nı Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?

S&P500® Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte dayanak varlığı çağrıştırması için SP harfleri kullanılmaktadır.

Kimler S&P 500® Alım veya Satım Varantları Almalı?

S&P500® endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. S&P500® endeksinin yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, S&P500®endeksinin düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

S&P 500® Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

S&P500® varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. iş günü değerde biten varantlara ödeme yapılır.

T: Son işlem günü – vade sonu tarihi

T+3: Değerde biten varantlara ödeme günü

S&P 500® Varantları’nın Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak uzlaşı değeri, vade tarihinde açıklanan S&P500® Endeksi kapanış değeridir. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade sonu tarihindeki TCMB Türk Lirası - USD alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

S&P 500® Varantları’nın Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?

Örnek 1:

Bir S&P500® Alım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 4.000 $

Varantın Çarpanı: 0,0005

Uzlaşı Türü: Nakdi Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 4.500 $

Vade Sonu USD / TL: 7,1000 (TCMB Türk Lirası – USD alış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 1,77 TL [ (4500-4000)*0,0005*7,10=1,77]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.Örnek2:

Bir S&P500® Satım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 5.000 $

Varantın Çarpanı: 0,0005

Uzlaşı Türü: Nakdi Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 4.800 $

Vade Sonu Dolar / TL: 7,1000 (TCMB Türk Lirası – USD alış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 0,71 TL [ (5000 - 4800)*0,0005*7,10=0,71]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

S&P 500® Varantlarının Riskleri Nelerdir ?

Dayanak varlık (S&P500®) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile S&P500® varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse S&P500® varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda Dayanak varlık (S&P500®) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; S&P500® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak varlık (S&P500®) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; S&P500® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

S&P 500® Endeksi Yasal Uyarı

S&P500® ve Dow Jones® Industrial Average Endeksi, S&P Dow Jones Indices LLC’nin ve/ veya iştiraklerinin bir ürünüdür ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin kullanımı için lisans edilmiştir.  Copyright © 201[x] S&P Dow Jones Indices LLC., S&P Global, Inc.’in ve/ veya iştiraklerinin bir bölümüdür. Tüm hakları saklıdır. S&P Dow Jones Indices LLC’nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması veya dağıtıma sokulması yasaktır. S&P Dow Jones Indices LLC endekslerinden herhangi bir tanesi için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen www.spdji.com adresini ziyaret ediniz. S&P®, S&P Global’in tescilli ticari markasıdır ve Dow Jones®, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin tescilli ticari markasıdır. S&P Dow Jones Indices LLC’nin, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin, iştiraklerinin veya üçüncü şahıs lisans verenlerinin hiçbiri, herhangi bir endeksin temsil ettiğini belirttiği bir varlık sınıfını veya piyasa sektörünü doğru bir şekilde temsil edebildiğine dair açık veya zımni hiçbir beyan veya  garantide bulunmamaktadır ve S&P Dow Jones Indices LLC’nin, Dow Jones Trademark Holdings LLC’nin, iştiraklerinin veya üçüncü şahıs lisans verenlerinin hiçbiri, herhangi bir endeksteki veya içeriğinde yer alan verilerdeki herhangi bir hata, atlama veya kesintiden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Pay Varantları

Pay Varantları Nedir?

Dayanak Varlığı Pay olan varantlardır.

Pay Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Pay varantları yatırımcılara kaldıraçlı işlem yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi pay varantlarının avantajları arasında yer alır.İş Varant tarafından sağlanan yüksek likidite ve geniş ürün yelpazesi, pay varantlarında kolaylıkla işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

Pay Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

Pay Varantlarının Vade Sonu Uzlaşma Hesaplaması İçin Kullanılacak Dayanak Varlık Fiyatı Nedir?

Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde ilgili pay senedinin BİST' te seans sonu kapanış fiyatıdır.

Karda Biten Varantlar için Yatırımcıya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Çarpanı onda beş (0,5) olan bir pay varantın alındığını varsayalım. Bu durumda:
Bir alım varantının kullanım fiyatı 40,00 TL iken dayanak varlık vade sonu uzlaşı değeri 50,00 TL olur ise, yatırımcıya ödenecek toplam tutar 5,00TL’dir (0,5 * (50,00 – 40,00)).
*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Bir satım varantının kullanım fiyatı 40,00 TL iken dayanak varlık vade sonu uzlaşı değeri 35,00 TL olur ise, yatırımcıya ödenecek toplam tutar 2,50 TL’dir (0,5 * (40,00 – 35,00)).
*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Kimler Pay Varantı Satın Almalı?

Pay varantları ilgili dayanak varlık üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan yatırımcılar için uygundur. İlgili dayanak varlığın yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

Pay Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

Pay Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.
T: Son İşlem Günü (Vade Sonu Tarihi)
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

USD/TL Varantları

USD/TL Varantları Nedir?

Dayanak varlığı USD/TL kuru olan varantlardır.

USD/TL Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç ile USD/TL Varantları USD/TL üzerine beklentisi olan yatırımcılar için önemli bir alternatiftir. Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi USD/TL varantlarının avantajları arasında yer alır.

USD/TL Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar. Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

USD/TL Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

USD/TL varantlarının dayanak varlığı USD/TRY kurudur.

USD/TL Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde TCMB tarafından 15:30' da açıklanan gösterge niteliğindeki Türk Lirası - Amerikan Doları alış- satış kuru ortalamasıdır.
TCMB gösterge kurları hakkında detaylı bilgiyi TCMB' den veya www.tcmb.gov.tr internet adresinden bulabilirsiniz.

Karda Biten Varantlar için Yatırımcıya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Yatırımcıya ödenecek tutar kullanım fiyatıyla dayanak varlık vade sonu uzlaşı fiyatı arasındaki farkın çarpan(2) ile çarpılmasıyla elde edilir.

Örnek: Bir USD/TL Alım Varantının kullanım fiyatı 5,50 iken TCMB tarafından açıklanan USDTRY değeri 6,00 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1 TL’dir.[(6-5,5)*2)=1]

Örnek: Bir USD/TL Satım Varantının kullanım fiyatı 6,5 iken TCMB tarafından açıklanan USDTRY değeri 6,00 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1 TL’dir.[(6,5-6)*2)=0,1]
USD/TL Varantlarının Kazancı Stopaja Tabi midir?
Döviz varantlarından elde edilen karlar %10 stopaja tabidir. Stopaj kaynağında kesilir. Endeks, Pay ve Düello varantları stopaja tabi değildir.

Kimler USD/TL Varantı Almalı?

USDTL’de beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Alım varantı alan yatırımcı USDTL’nin değer artışından, satım varantı alan yatırımcı ise USDTL’nin değer düşüşünden getiri elde etmeyi hedefler.

USD/TL Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

USD/TL Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihinden bir önceki iş günüdür. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.

T-1: Son İşlem Günü
T: Vade Sonu Tarihi
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

EUR/USD Varantları

EUR/USD Varantı Nedir?

Dayanak Varlıgı EUR/USD olan varantlardır.

EUR/USD Varantlarının Avantajları Nelerdir?

İşVarant, EUR/USD varantlarında sağladığı yüksek likidite ve geniş yelpaze ile yatırımcılara kolaylıkla işlem yapma olanağı sunmaktadır.
Varantlar doğası gereği kaldıraçlı ürünler olduklarından müşteriler düşük yatırımlarla büyük nominal değerler üzerinden yatırım yapma şansı yakalarlar.
EUR/USD varantları portföyünü Dolar yada Euro üzerinden değerlendiren yatırımcılar için kur değişimlerinden korunma sağlarlar.
Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi EUR/USD varantlarının avantajları arasında yer alır.

EUR/USD Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.
Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

EUR/USD Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

EUR/USD varantlarının dayanak varlığı EUR/USD paritesidir.

EUR/USD Varantlarının Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak gösterge uzlaşı fiyatı, vade tarihinde TCMB tarafından saat 15:30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki Euro - Amerikan Doları çapraz kurudur . Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Karda Biten Varantlar için Yatırımcıya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Yatırımcıya ödenecek tutar kullanım fiyatıyla dayanak varlık vade sonu uzlaşı fiyatı arasındaki farkın çarpan(5) ve 15:30 TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılmasıyla elde edilir.
Örnek: Bir alım EUR/USD varantının kullanım fiyatı 1,1000 iken vade sonu uzlaşı değeri 1,120, TCMB USDTRY Alış Kuru 7,0000 olur ise, yatırımcıya ödenecek toplam tutar 0,70 TL olacaktır. [ 7*5*(1,12-1,1000)=0,70*]
Örnek: Bir EUR/USD satım varantının kullanım fiyatı 1,1000 iken vade sonu uzlaşı değeri 1,0800, TCMB USDTRY Alış Kuru 7,0000 olur ise, yatırımcıya ödenecek toplam tutar 0,70 TL olacaktır. [ 7*5*(1,1000-1,0800)=0,70*]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Kimler EUR/USD Varantı Satın Almalı?

EUR/USD varantları EUR/USD paritesi üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan yatırımcılar için uygundur. Paritenin yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

EUR/USD Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

EUR/USD Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihinden bir önceki iş günüdür. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.

T-1: Son İşlem Günü
T: Vade Sonu Tarihi
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

Altın Varantları

Altın Varantları Nedir?

Dayanak varlığı Ons Altın (XAUUSD) olan varantlardır. Veri sağlayıcı terminalde dayanak varlığı XAUUSD koduyla takip edebilirsiniz. Ons Altın üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur.

Kısa kodu AQ ile başlayan varantlar Altın varantıdır.

Altın Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Altın varantlarında Dolar/TL Kuru 1 Dolar=1 TL şeklinde sabitlenerek yatırımcıların Dolar/TL kuru değişimlerinden etkilenmesinin önüne geçilir. Bu nedenle Altın varantlarını alan yatırımcıların sadece Ons Altın fiyatını takip etmesi yeterlidir. Bu, Altın varantlarının diğer altın üzerine geliştirilmiş kaldıraçlı ürünlere göre en önemli üstünlüğüdür.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç ile Altın Varantları altın üzerine beklentisi olan yatırımcılar için önemli bir alternatiftir.

Kimler Altın Varantı Almalı?

Altın ons fiyatı üzerine beklentisi olan ve portföyünün değerini TL bazında ölçen yatırımcılar için uygundur. Alım varantı alan yatırımcı altının dolar bazındaki değer artışından, satım varantı alan yatırımcı ise altının dolar bazındaki değer düşüşünden TL getirisi elde etmeyi hedefler.

Örnek: Bir Alım Varantının kullanım fiyatı 1.100$ iken vade sonu uzlaşı değeri 1.150$ olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 0,25 TL’dir.[(1.150-1.100)*0,005)=0,25]

Altın Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Altın varantların itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü Bloomberg BFIX ekranında XAUUSD kuru için Borsa İstanbul pay piyasası süreli işlem kapanış saatinde sabitlenen ortalamadır(mid). Vade Sonu Uzlaşma Fiyatıdır. Dayanak gösterge vade sonu uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark, çarpan ile çarpılır, elde edilen değer Türk Lirası olarak yatırımcıya Nakit Uzlaşı sonucunda ödenir.

Bir Alım Varantının kullanım fiyatı 1.700$ ve çarpanı 0,01 iken vade sonu uzlaşı değeri 1.750$ olarak gerçekleşmişse Yatırımcıya ödenecek toplam tutar 0,50 TL olacaktır.[ (1.750-1.700)*0,01)=0,50]

Petrol Varantları

Petrol Varantları’nın Avantajları nelerdir?

Petrol fiyatlarında izlenen sert hareketlilik sadece küresel ekonomiyi değil bireysel yatırımcıların portföylerini de etkilemektedir. İşvarant, Petrol varantları ile beraber bireysel yatırımcılara petrol piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor. Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, Petrol varantlarının yatırımcılar için önemli bir alternatif yatırım aracı olmasını sağlıyor.

Petrol Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

Petrol varantlarının dayanak varlığı ilgili vadeli ICE Brent Petrol kontratıdır. Dayanak varlık fiyat takibi data sağlayıcılardan ilgilli lisanslar elde edilerek yapılabilir.

Petrol Varantlarının Çarpanı Nedir?

Petrol varantlarının çarpanı 0,05’dir. Örnek vermek gerekirse 20 tane petrol alım (satım) varantı alan yatırımcı 1 varil brent petrol almaya (satmaya) hak kazanır.

Petrol Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır?

Petrol varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. Petrol varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simülasyonlar yapmak için en doğru adres /hesaplama-analiz.aspx ‘dir.

Petrol Varantları’nı Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?

Petrol Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte petrol varantlarını çağrıştırabilmek için PX harfleri kullanılmaktadır.

Kimler Petrol Alım veya Satım Varantları Almalı?

Brent petrol fiyatı üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Brent Petrol fiyatlarının yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, Brent Petrol fiyatlarının düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

Petrol Varant’ının son işlem günü nedir?

Petrol varantlarının son işlem günü vadesonu tarihidir.

Petrol Varantları’nın Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak gösterge uzlaşı değeri, vade tarihinde ICE Futures Europe – Commodities borsasında işlem gören ilgili ICE Brent Petrol vadeli işlem sözleşmesinin uzlaşı fiyatıdır. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Petrol Varantları’nın Vadesonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?

Örnek 1:

Bir petrol Alım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 80 $

Varantın Çarpanı: 0,1

Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 85 $

Vade Sonu Dolar / TL: 2,5000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 1,25 TL [ (85-80)*0,1*2,5=1,25]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Örnek2:

Bir petrol Satım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 50 $

Varantın Çarpanı: 0,1

Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 40 $

Vade Sonu Dolar / TL: 2,5000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 2,50 TL [ (50- 40)*0,1*2,5=2,5]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Petrol Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Dayanak varlık (BRENT) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile petrol varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse petrol varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vadesonunda Dayanak varlık (BRENT) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; petrol varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vadesonunda Dayanak varlık (BRENT) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; petrol varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

Gümüş Varantları

Gümüş Varantları Nedir?

Dayanak varlığı Ons Gümüş (XAGUSD) olan varantlardır. Veri sağlayıcı terminalde dayanak varlığı XAGUSD koduyla takip edebilirsiniz. Ons Gümüş üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur.

Kısa kodu AG ile başlayan varantlar Gümüş varantıdır.

Kimler Gümüş Varantı Almalı ve Avantajları Nelerdir ?

Gümüş ons fiyatı üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. İşVarant, Gümüş varantlarında sağladığı yüksek likidite ve dar alım satım makası ile yatırımcılara kolaylıkla işlem yapma olanağı sunmaktadır.

Varantlar doğası gereği kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar düşük yatırımlarla büyük nominal değerler üzerinden yatırım yapma şansı yakalarlar.

Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi Gümüş varantlarının avantajları arasında yer alır.

Gümüş Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.
Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

Gümüş Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Gümüş varantların itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü Bloomberg BFIX ekranında XAGUSD kuru için Borsa İstanbul pay piyasası süreli işlem kapanış saatinde sabitlenen ortalamadır(mid).

Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Gümüş Varantları’nın Vadesonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?

Örnek 1:

Bir Gümüş Alım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 18 $

Varantın Çarpanı: 0,2

Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 20 $

Vade Sonu Dolar / TL: 3,8000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 1,52 TL [ (20-18)*0,2*3,8=1,52]


*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Örnek2:

Bir Gümüş Satım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 18 $

Varantın Çarpanı: 0,2

Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 15 $

Vade Sonu Dolar / TL: 3,8000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: 2,28 TL [ (18- 15)*0,2*3,8=2,28]


*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Pamuk Varantları

Pamuk Varantları Nedir?

Dayanak göstergesi ICE – Futures US Commodities Borsası’nda işlem gören Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmedir. Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmeleri CENT/LIBRE cinsinden gösterilmektedir.

Pamuk Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Yatırımcılara dar alım-satım makası, yüksek likidite ve kaldıraç sayesinde global pamuk fiyatlarındaki  hareketlerden yaralanma fırsatı sunar. Ayrıca, Pamuk Varantlarına yatırım yapmak için herhangi bir başlangıç teminatı verilmesine gerek yoktur ve yatırımcılar hem düşüş hem yükseliş yönünde pozisyon alabilirler.

Pamuk Varantlarının Dayanak Göstergesi Nedir?

Dayanak göstergesi ICE – Futures US Commodities Borsası’nda işlem gören ilgili Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesidir. (Vadeli Pamuk No.2 (CENT/LIBRE)).

Pamuk Varantlarının Dayanak Göstergesi Nereden Takip Edilebilir?

Matriks terminalinden yakın vadeli kontratı COTON koduyla, Foreks terminalinde yakın vadeli kontratı COTTN koduyla takip edebilirsiniz.

https://www.theice.com/products/254/Cotton-No-2-Futures/data?marketId=5460932 bağlantısında gördüğünüz dayanak varlık değerleri Cent/Libre cinsindedir.

Varantın hangi vadeli kontratı takip ettiğini https://www.isvarant.com/piyasa-analiz/varant-analiz sayfasından takip edebilirsiniz.

Kimler Pamuk Varantı Almalı?

Pamuk fiyatları üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Pamuk fiyatlarının yükseleceğini düşünen yatırımcılar alım, düşeceğini düşünen yatırımcılar satım varantını tercih etmelidir. Sitemizde yer alan “Varant Seçer Ekranı”, yatırım stratejinize uygun varantı seçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Ayrıca, Varantları takip etmek için İş Varant sitesinde yer alan “Varant İzleme Ekranı” ve simülasyon için “Varant Analiz” sayfalarını da kullanılabilirsiniz.

Pamuk Varantları Nasıl Ayırt Edilir?

Kısa Kod: Pamuk Varantlarının Borsa İstanbul kodudur. 5 haneden oluşmaktadır.

CTIAA/ZZ: CT-I-AA/ZZ

CT: Dayanak varlığı gösterir.

I: İhraççı kurum -  İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

AA/ZZ: Pamuk Varantlarının alım ya da satım varantı olduğunu gösteren iki hanedir. Dördüncü hane A ile O arasında ise alım, P ile Z arasında ise satım varantıdır.

Pamuk Varantlarında Nasıl İşlem Yapılır?

Pamuk Varantları Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir. Pay piyasasının sürekli müzayede seansının açık olduğu sürece PamukVarantları pay senedi gibi alınıp satılabilir. Yatırımcılar, yatırım kuruluşları ya da bankalar nezdinde bulunan hesapları üzerinden varant risk bildirim formunu imzaladıktan sonra Pamuk Varantlarında işlem yapabilirler.

Pamuk Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

Pamuk varantlarının son işlem günü ilgili varantın itfa tarihidir.

Pamuk Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Varantın vadesinde dikkate alınacak Dayanak Gösterge Uzlaşı Değeri, vade tarihinde ICE Futures U.S – Commodities borsasında işlem gören ilgili ICE Pamuk No.2  Vadeli İşlem Sözleşmesi’nin uzlaşı fiyatıdır.

İlgili vadedeki Pamuk No.2 Vadeli  İşlem Sözleşmesinin fiyatı ICE Futures US – Commodities Borsası tarafından Cent/Libre cinsinden açıklanmaktadır.

Pamuk Varantlarının Vade Sonu Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Vade sonu uzlaşı değeri ile işleme koyma fiyatı arasındaki farkın dönüşüm oranı ile çarpılması sonucu elde edilen değer yatırımcıya nakit uzlaşı sonucunda ödenir.

Dayanak Gösterge Vade Sonu Uzlaşı Değeri için ICE Futures US - Commodities Borsası tarafından açıklanan ilgili vadedeki Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesi uzlaşı fiyatı kullanılmıştır. İlgili vadedeki Pamuk No.2 Vadeli  İşlem Sözleşmesinin fiyatı ICE Futures US – Commodities Borsası tarafından Cent/Libre cinsinden açıklanmaktadır.

Pamuk Alım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 95,00 Cent
Varant Çarpanı : 1
ICE Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesi Uzlaşı Fiyatı : 100,00 Cent 
TCMB USD/TRY Alış Kuru: 17,5 TL

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: (100,00 - 95,00) / 100 * 1 * 17,50 = 0.88₺

*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.

Pamuk Satım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 90,00 Cent
Varant Çarpanı : 1
ICE Pamuk No.2 Vadeli İşlem Sözleşmesi Uzlaşı Fiyatı : 82,00 Cent
TCMB USD/TRY Alış Kuru: 17,50 TL

Yatırımcıya ödenecek toplam tutar: (90,00 – 82,00) / 100 * 1 *17,50 = 1,40₺

*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.

Pamuk Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Global pamuk fiyatlarında meydana gelen değişiklikler kaldıraç etkisiyle Pamuk varantlarına yansımaktadır. Beklentinin ters yönünde bir hareket gerçekleşirse yatırımcının zararı, dayanak varlığın kendisine yatırım yapmasına göre daha fazla olacaktır. Alım varantlarında vade sonunda Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı varantın kullanım fiyatının altında oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı varantın kullanım fiyatının üzerinde oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur.