İş Varant | Duyuru 23.07.2020 11:07:26

Merhaba,

2020/26 ve 2020/34 sayılı Borsa İstanbul duyurusu kapsamında 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü devreye alınacak olan BİST 30 endekinden iki sıfır atılması geçişi nedeni ile, dayanak göstergesi BİST 30 Endeksi olan varantlarımızın kullanım fiyatları ve çarpanları değiştirilecektir.
Yapılan değişikliklerin varant fiyatları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle portföyünde ilgili varantları bulunduran yatırımcılar yapılan değişikliklerden olumlu veya olumsuz yönde etkilenmeyeceklerdir.

Değişiklikler 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü devreye alınacaktır.
Ekte değişiklikler sonrası ilgili varantların yeni uzun kodları paylaşılmıştır.

Raporu Göster

Analist: Aras Erkara