İş Varant | Duyuru 22.02.2018 12:01:35

TUPRS dayanak varlıklı varantlarda piyasa beklentisi dışında temettü miktarı ve tarihi açıklanması sonucu ilgili varantların fiyatlarında yaşanan değişiklikler:

TUPRS 21/02/2018 tarihinde saat 19:34’de yapmış olduğu KAP duyurusunda, TUPRS hisse senedinin 29.03.2018 tarihinde 13,603 TL nakit brüt kar payı dağıtacağı açıklamıştır.
İlgili KAP duyurusuna ulaşmak için:
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661577

TUPRS son sekiz temettü ödemesini Nisan ayında gerçekleştirmiş, bu nedenle 2018 yılı için de piyasa beklentisi, temettünün Nisan ayında gerçekleştirileceği yönünde idi. Varantlar dahil tüm türev ürünler bu beklenti ile fiyatlanmaktaydı. Ancak temettü ödemesinin beklentilerin aksine Nisan yerine Mart ayında gerçekleştirilecek olması varantlar fiyatlarında beklenmedik fiyat hareketleri yaratmıştır. Temettü tarihinin değiştirilmesi SATIM varantlarının fiyatlarını yükseltip, ALIM varantlarının fiyatlarını düşürmüştür (diğer bütün değişkenler sabitken).

Temettü dönemlerinde varant yatırımı yapan yatırımcıların aşağıda paylaştığımız uyarıyı dikkate almalarını önemle rica ederiz.

2017 4. Çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da temettü dönemine girmiş bulunuyoruz. Yatırımcılarımızdan gelen temettü ödemelerinin varant fiyatlarına etkisi soruları sonrası sizlerle bu konuda bir duyuru paylaşmak istedik.

• İlgili dayanak varlığın temettü miktarı ve ödeme tarihi KAP’ta açıklandıktan sonra temettü ödemeleri varant fiyatını DEĞİŞTİRMEZ.

• İlgili dayanak varlığın temettü miktarı ve ödeme tarihi KAP’ta açıklanmamış ise varant fiyatları hesaplanırken piyasada oluşan temettü beklentileri dikkate alınır. Eğer temettü miktarı ve ödeme tarihi piyasa beklentisi ile paralel gerçekleşirse temettü ödemeleri varant fiyatını DEĞİŞTİRMEZ.

• Temettü miktarı ve ödeme tarihi piyasa beklentisi dışında gerçekleşirse varant fiyatını ETKİLEYEBİLİR.

* Ödenecek temettü piyasa beklentisinin altında açıklanırsa ALIM varantlarının fiyatı yükselebilir, SATIM varantlarının fiyatı düşebilir (diğer bütün değişkenler sabitken)

* Ödenecek temettü piyasa beklentisinin üstünde açıklanırsa SATIM varantlarının fiyatı yükselebilir, ALIM varantlarının fiyatı düşebilir (diğer bütün değişkenler sabitken)

*Temettü ödeme tarihi de en az temettü miktarı kadar önem taşımaktadır. İlgili dayanak varlığın temettü ödeme tarihi, piyasa beklentisinin aksine varant vadesi içinde alınırsa SATIM varantlarının fiyatı yükseltip, ALIM varantlarının fiyatı düşebilir (diğer bütün değişkenler sabitken).

Raporu Göster

Analist: Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü