İş Varant | Duyuru 21.02.2018 09:32:08

2017 4. Çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da temettü dönemine girmiş bulunuyoruz. Yatırımcılarımızdan gelen temettü ödemelerinin varant fiyatlarına etkisi soruları sonrası sizlerle bu konuda bir duyuru paylaşmak istedik.

• İlgili dayanak varlığın temettü miktarı ve ödeme tarihi KAP’ta açıklandıktan sonra temettü ödemeleri varant fiyatını DEĞİŞTİRMEZ.

• İlgili dayanak varlığın temettü miktarı ve ödeme tarihi KAP’ta açıklanmamış ise Varant fiyatları hesaplanırken piyasada oluşan temettü beklentileri dikkate alınır. Eğer temettü miktarı ve ödeme tarihi piyasa beklentisi ile paralel gerçekleşirse temettü ödemeleri varant fiyatını DEĞİŞTİRMEZ.

• Temettü miktarı ve ödeme tarihi piyasa beklentisi dışında gerçekleşirse varant fiyatını ETKİLEYEBİLİR.
* Ödenecek temettü piyasa beklentisinin altında açıklanırsa ALIM varantlarının fiyatı yükselebilir, SATIM varantlarının fiyatı düşebilir (diğer bütün değişkenler sabitken)
* Ödenecek temettü piyasa beklentisinin üstünde açıklanırsa SATIM varantlarının fiyatı yükselebilir, ALIM varantlarının fiyatı düşebilir (diğer bütün değişkenler sabitken)

Raporu Göster

Analist: Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü