İş Varant | Duyuru 26.11.2015 15:01:43

NASDAQ/OMX Geçişi Sonrası Varant Piyasası’nda Yeni Kurallar

Değerli Yatırımcılarımız,
Şu an yürürlükte olan sistemde piyasa yapıcının verdiği kotasyon aralığının dışında varant işlemleri gerçekleşememektedir. Piyasa yapıcı, kotasyonlarına miktar giremese bile, işlem fiyatını belirleyerek teorik fiyattan uzaklaşılmasını engellemektedir. Ancak 30.11.2015 tarihi itibariyle Borsa İstanbul’da yapılacak NASDAQ/OMX sistemi geçişi ile birlikte uygulanacak piyasa yapıcılık kuralları, piyasa yapıcının kotasyon aralığı dışında da işlem geçmesine olanak tanımaktadır. Bu sebeple yatırımcılar, piyasada oluşan fiyatın, teorik fiyattan, yani piyasa yapıcı alım-satım kotasyonundan, uzaklaşabileceğinin farkında olmalıdırlar.
Teorik fiyatın sürekli olarak takip edilmesi büyük önem arz etmektedir. Yatırımcılar, piyasa yapıcının verdiği alım-satım kotasyonlarını veri sağlayıcıların ekranlarından izleyebilirler. Veri sağlayıcıların ekranlarında piyasa yapıcı alım-satım kotasyonları farklı renklerle gösterilmektedir.
Yeni piyasa yapıcılık kuralları ve uygulama esasları https://borsaistanbul.com/docs/default-source/nasdaq-dokuman/b%C4%B1stech-sistemiyle-pay-piyasas%C4%B1-yeni-yap%C4%B1daki-i%C5%9Flevsel-de%C4%9Fi%C5%9Fiklikler.pdf?sfvrsn=2 adresinde yer alan dokümandan elde edilebilir.

Raporu Göster

Analist: Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü