İş Varant | Duyuru 25.06.2013 16:18:56

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Türk Hava Yolları A.O. hisselerine dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları ile varant dönüşüm oranlarındaki değişiklik:

Türk Hava Yolları A.O.’nın sermayesinin arttırılması sonucunda ihraççı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Seri: III, No: 37 sayılı SPK Tebliği uyarınca Türk Hava Yolları A.O. hisselerine dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ile varant dönüşüm oranlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.

Raporu Göster

Analist: Yurtiçi Piyasalar Müdürlüğü